Vietnam

bg-header-site-01.png

Gia đình MamyPoko

Tã quần MamyPoko

Pants type

NEW

MamyPoko Pants

L / XL / XXL / XXXL

Bảng kích cỡ & Tính năng

Pants type

Cân nặng Sản phẩm Giai đoạn phát triển của bé
9kg - 14kg
Tã quần MamyPoko L

Tã quần MamyPoko L

Giai đoạn em bé tập ngồi

Giai đoạn em bé tập bò

Giai đoạn em bé tập ngồi & Giai đoạn em bé tập bò
12kg - 17kg
Tã quần MamyPoko Extra Dry Skin XL

Tã quần MamyPoko XL

Giai đoạn em bé tập bò

Giai đoạn em bé tập bò
15kg - 25kg
Tã quần MamyPoko XXL

Tã quần MamyPoko XXL

Giai đoạn em bé tập đứng & tập đi

Giai đoạn em bé tập đứng tập đi
18kg - 35kg
Tã quần MamyPoko XXXL

Tã quần MamyPoko XXXL

Giai đoạn em bé tập đứng & tập đi

Giai đoạn em bé tập đứng tập đi

Lựa chọn loại tã phù hợp vừa vặn cho bé